Personen & Firmen

NameJapanischFunktionFestivaleditionen
Yulai LUBesetzung2019
Yuko YUZUKIOriginalautor, Produktion2009, 2018, 2022
Yuko YASUOAProduktion2003
Yuko TOMIYAMAMusik2013, 2022
Yuko TANAKABesetzung2006, 2007, 2014, 2021
Yuko TAKEUCHIBesetzung2008, 2010, 2016
Yuko TAKAHASHIRegie2010
Yuko SHIOMAKI
Yuko OSHIMABesetzung2011
Yuko NAKAMURABesetzung2007, 2015, 2023
Yuko MOCHIZUKIBesetzung2021
Yuko MIYAHIRARegie2007
Yuko MATSUDADrehbuch2009
Yuko KUWABARAOriginalautor2021
Yuko KUSUNOKIBesetzung2014
Yuko KUBOTARegie2005
Yuko KOTEGAWABesetzung2004
Yuko KOBAYASHIBesetzung2007
Yuko KIBIKIBesetzung2019
Yuko KASEKI

Festivalpartner