Personen & Firmen

NameJapanischFunktionFestivaleditionen
Yumi Kitauchi-Olbrich
Yumi KAWASHIMABesetzung2004
Yumi KAWAIBesetzung2021, 2022, 2023
Yumi HIGASHINOBesetzung2002
Yumi GOTOBesetzung2014, 2023
Yumi ENDOBesetzung2017
Yumi ASOBesetzung2007, 2024
Yumi ADACHIBesetzung2015
Yumeno HOSHIRegie2018, 2019
Yumemi ISHIDABesetzung2023
Yumeko MATSUMOTOBesetzung2011
Yumeko AIZOMEBesetzung2024
Yumeji TSUKIOKABesetzung2021, 2023
Yumehito TAMEYOSHIProduktion2007
Yuma YAMOTOBesetzung2005, 2019
Yuma TAMURABesetzung2008
Yuma KODAMusik2021, 2023, 2024
Yuma KARINOBesetzung2020
Yuma HIRAIZUMIBesetzung2014
Yuma ASAMIBesetzung2013

Festivalpartner