NHK

Films shown at Nippon Connection

Koshien: Japan’s Field Of Dreams, Japan, USA 2019 (Production) NC21
Fukushima Monologue, Japan 2021 (Production) NC21
Kiyo in Kyoto: From The Maiko House, Japan 2021 (Production) NC21
A Stranger In Shanghai, Japan 2019 (Production) NC20
Extro, Japan 2019 (Production) NC20
Oh Lucy!, Japan, USA 2017 (Production) NC18
Dream Cuisine, Japan 2003 (Production) NC03

Festival Partners