Ai WATANABE

ニッポン・コネクション上映作品

電撃 , 日本 2011 (監督) NC12
電撃 , 日本 2011 (脚本) NC12
電撃 , 日本 2011 (海外セールス) NC12

ニッポン・コネクション・ゲスト

Project Dengeki, NC12

Festival Partners